Ngân hàng Bank of China Bank of China

 • Swift Code:
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số điện thoại: 0838219949
 • Số Fax:
 • Website:
 • Email:
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Bank of China
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng Bank of China tại các tỉnh thành